SKSB
Spoločnosť RAVI s.r.o. je členom Slovenskej komory súkromnej bezpečnosti.
(Do 19. 3. 2012 Združenie ochrany majetku a osôb - ZOMO)

Osvedčenie o členstve 2008
Osvedčenie o členstve 2009
Osvedčenie o členstve 2010
Osvedčenie o členstve 2011
Osvedčenie o členstve 2013
Stacks Image 10SPONZORUJEME

Stacks Image 11
Stacks Image 12
Stacks Image 13

Stacks Image 14
Stacks Image 15
Stacks Image 16
Stacks Image 17
Stacks Image 18
Stacks Image 19
Stacks Image 20
Stacks Image 21
Stacks Image 329