Stacks Image 373
4. októbra 2013 sa na strelnici v Nitre uskutočnila strelecká súťaž BEST SHOT 2013. Prinášame Vám prvý úspešne spracovaný magazín z prostredia súťaže.

Pozrite si aj ostatné fotografie zo súťaže BEST SHOT 2013.

Výsledkové listiny BEST SHOT 2013

Výsledky 1

Stacks Image 390

Výsledky 3

Stacks Image 394

Výsledky 2

Stacks Image 392BEST SHOT
logo-bestshot
Pozývame Vás na III. ročník streleckej súťaže BEST SHOT 2013 (bývalé ZOMO CUP), ktorá sa uskutoční 4. októbra 2013 na strelnici v Nitre.

Stiahnite si prihlášku a vyplnenú pošlite
do 27. septembra na bestshot.slovakia@gmail.com.
Propozície sú k dispozícií vo formáte pdf.

Stacks Image 351
Stacks Image 353

PRIHLÁŠKA

PROPOZÍCIE