Obchodné meno
RAVI s.r.o.
Sídlo
Drotárska cesta 9
811 02 Bratislava
IČO
35 747 871
IČ DPH
SK2020211523
Spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č. 17446/B
Bankové spojenie
Volksbank, a.s. 4000943701/3100
Slovenská sporiteľňa, a. s. 5033050429/0900
Licencia SBS
licencia_ravi_icon
strážna služba
č. Licencie PS 000696 zo dňa 04. 11. 2010
Stacks Image 22
Štatutárny orgán
Štefan Janis
Telefónne kontakty
02 / 62 80 39 30
02 / 62 80 21 44
0915 797 867
0903 777 671
E-mail
Ekonomické oddelenie