RAVAK
illustr01
Od roku 2002 organizujeme internú súťaž nazvanú "Všestranný RAVAK" pre vyššiu motiváciu zamestnancov.
  • vykonáva sa previerka fyzickej zdatnosti členov zásahových hliadok v 5-ich pohybových disciplínach
  • vykonáva sa previerka teoretických vedomostí členov zásahových hliadok formou testu z pravidiel cestnej premávky a zodpovedanie vybraných otázok zo zákonov, ktoré sa týkajú práce SBS
  • všetky aktivity členov zásahových hliadok sa bodujú, po vyhodnotení sa stanoví poradovník, zamestnanci s najvyšším počtom bodov sa finančne oceňujú.